Mei 2005

PEILEN VOOR ZIEKENFONDS DEFINITIEF VOORBIJ
U bent eindelijk van het peilen op 1 november af. Het bepalen of een werknemer het jaar erop ziekenfonds of particulier verzekerd moet zijn, is dit jaar zelfs al niet meer nodig! Vorige week stemde de Eerste Kamer namelijk in met de nieuwe Zorgverzekeringswet. Het is nu dus zeker dat per 1 januari 2006 het verschil tussen het ziekenfonds en een particuliere ziektekostenverzekering komt te vervallen.

De nieuwe Zorgverzekeringswet (ZVW) bezorgt de werkgever overigens extra kosten. Dit doordat de nieuwe wet de werkgever verplicht bij te dragen aan de verzekeringspremie van elke werknemer, terwijl dit nu alleen bij de ziekenfondsverzekerden geldt. De werkgever betaalt nu aan premie ziektekosten 6,75% van het premieloon per ziekenfondsverzekerde werknemer. Voor particulier verzekerden hoeft de werkgever niet bij te dragen aan de ziektekosten. Overigens laat de praktijk zien dat werkgevers toch zo'n 50% van de particuliere ziektekostenpremie van de werknemer vergoeden. De werkgevers zullen volgend jaar een inkomensafhankelijke premie voor élke werknemer moeten betalen.

Twee delen
Iedereen is verplicht zich te verzekeren voor de basisverzekering (overigens met de mogelijkheid zich met aanvullende pakketten bij te verzekeren), waarbij verzekerden tot 18 jaar geen premie hoeven te betalen. De premie voor de basisverzekering bestaat uit twee delen: een nominale premie (betaald door de werknemer) en een inkomensafhankelijke premie (betaald door de werkgever). Het ziet ernaar uit dat de nominale premie tussen de € 1.000 en € 1.100 per jaar zal liggen en dat de inkomensafhankelijke premie 5,96% van het premieloon van de werknemer zal bedragen.
Volgende maand start de overheid met een uitgebreide voorlichtingscampagne over de nieuwe zorgverzekering. En vanaf 4 juli kunt u voor meer informatie terecht op de website denieuwezorgverzekering.nl.

WEES VOORBEREID OP CHAOS
Diverse grote salarisverwerkers en softwareleveranciers hebben in een brandbrief aan staatssecretaris Wijn van Financiën ernstige zorgen geuit over de Loonaangifte 2006. Zij verwachten een grote administratieve rompslomp voor het bedrijfsleven omdat de Belastingdienst met vertragingen kampt rondom de nieuwe elektronische aangifte voor zowel de loonbelasting als de sociale premies.

De verwachting is dat de doelstelling van Walvis - administratieve lastenverlichting - niet zal worden gehaald. Dit onderschrijven de diverse salarisverwerkers die Walvis op dit moment aan het testen zijn. De fiscus erkent de vertragingen wel maar stelt dat deze slechts betrekking hebben op het afhandelen van foutmeldingen. Ze hebben geen invloed op de start van de nieuwe loonaangifte in 2006. Overigens zou uitstel niet meer mogelijk zijn omdat het UWV inmiddels niet meer in staat is de inning van de premies af te handelen.
Volgens Peter Bloem van salarisverwerker Raet moet het bedrijfsleven zich voorbereiden op een uitgebreide correspondentie met de fiscus over fouten in de aangifte. Hij pleit dan ook voor een overgangsfase van één à twee jaar waarin de fiscus alleen pro forma boetes voor verkeerde aangiftes oplegt. De fiscus stelt dat het allemaal wel mee zal vallen en dat er geen sprake zal zijn van lastenverzwaring en hogere kosten voor het bedrijfsleven. Helemaal niet als de salarisverwerkers hun gegevens straks gewoon goed aanleveren.

PENSIOENEN MOETEN INZICHTELIJKER!
Als het aan minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ligt, is het afgelopen met de onduidelijke en karige informatieverschaffing over de pensioenen van werknemers. De pensioenen moeten inzichtelijker worden. Ook moet de zekerheid van uitbetaling meer worden gewaarborgd en werknemers moeten vanaf hun 18e al kunnen deelnemen aan een pensioenregeling.

Om werknemers (en gepensioneerden) de uitbetaling van hun pensioen te waarborgen, wil het kabinet eisen stellen aan de omvang van het eigen vermogen van pensioenfondsen. Het mag daarom slechts één keer per periode van pensioenopbouw (veertig jaar) voorkomen dat de reserves van het pensioenfonds lager zijn dan het vereiste minimum. Op die manier moet het uitkeren van de pensioenaanspraken in principe nooit een probleem vormen.
Pensioendeelnemers krijgen door de nieuwe wet een wettelijk recht op goede voorlichting over hun pensioen. Pensioenfondsen en verzekeraars moeten hun deelnemers duidelijk en minstens één keer per jaar gaan voorlichten over de opgebouwde aanspraken en de aanpassingen van hun pensioen aan de inflatie. Als pensioenfondsen niet indexeren of daar voorwaarden aan stellen, moeten zij hun deelnemers daarover informeren.

Plannen
De voorwaarde dat werknemers vanaf 18 jaar al pensioen kunnen opbouwen, moet ervoor zorgen dat het aantal werknemers dat geen pensioen opbouwt, met de helft vermindert. Al deze plannen staan in het wetsvoorstel voor de nieuwe Pensioenwet waar de ministerraad onlangs mee instemde. Dit voorstel ligt nu ter advies bij de Raad van State en moet daarna nog door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen. De Geus hoopt dat de nieuwe wet op 1 januari 2006 al kan ingaan.

NIEUWS ARCHIEF

  • Juli 2005
  • Juni 2005
  • Mei 2005
  • April 2005
  • Maart 2005

  •