Juni 2005

WERKGEVER BEBOET VOOR FOUT SALARISVERWERKER
Dat ook bij het uitbesteden van de salarisadministratie de werkgever de uiteindelijke verantwoordelijkheid houdt, blijkt maar weer eens uit een recente uitspraak van Hof Den Bosch. Een werkgever kreeg een flinke boete opgelegd omdat zijn salarisverwerker jaren lang te weinig loonheffing had afgedragen. Het is dus van groot belang dat uw salarisverwerker over de juiste kennis en kundigheid beschikt.

In de betreffende zaak (LJN-nummer AT 6408) had een salarisverwerker een verkeerde instelling in het loonprogramma gebruikt, waardoor drie jaar lang te weinig loonheffing was afgedragen. De belastinginspecteur verweet de salarisverwerker grove schuld en legde de werkgever een flinke boete op.
Het Hof matigde de boete enigszins, door voor het eerste jaar geen grove schuld aanwezig te achten. Dat eerste jaar werd de verkeerde instelling als een 'foutje' beschouwd. Maar omdat de salarisverwerker in de jaren daarna geen controle had uitgevoerd na het einde van het belastingjaar, vond het Hof dat er in de overige twee jaar wel sprake was van grove schuld. Bovendien had het zowel de salarisverwerker als de werkgever op een bepaald moment in die twee jaar moeten opvallen dat de bedragen aan betaalde lonen en de afgedragen loonheffing wel erg veel van elkaar verschilden. Het nalatig handelen werd toegerekend aan de werkgever en deze kreeg de boetes dan ook opgelegd.

AUTO VAN DE ZAAK: WERKGEVER MOET GAAN SPIONEREN
De auto van de zaak valt vanaf volgend jaar onder de loonbelasting en niet langer onder de inkomstenbelasting. Dat brengt veel administratieve rompslomp voor de werkgevers met zich mee. Maar of werkgevers zich realiseren dat ook de bewijslast van het aantal gereden privé-kilometers bij hen komt te liggen, is nog maar de vraag.

U hoeft geen bijtelling wegens privé-gebruik van de auto van de zaak te doen als de werknemer niet meer dan vijfhonderd kilometer per jaar privé rijdt. U zult dus op de een of andere manier moeten aantonen dat dit het geval is. Als u dat niet lukt, kunt u een flinke naheffing en boete verwachten als u geen bijtelling heeft gedaan. U zult dus als een soort spion het privé-leven van de werknemers in de gaten moeten houden, om erachter te komen of zij inderdaad (misschien in tegenstelling tot wat de werknemers zelf beweren) onder die vijfhonderd kilometer blijven. MKB-Nederland vindt het een idiote regeling. Want hoe kan de werkgever verantwoordelijk gesteld worden voor het gedrag van zijn werknemers? Volgens de werkgeversorganisatie zou een oplossing zijn het hele plan terug te draaien en de zakelijke auto onder de inkomstenbelasting te laten óf een uiteindelijke naheffing en boete neer te leggen bij de veroorzaker ervan: de werknemer.

PRIVATE VERZEKERAARS IN DE WACHT GEZET BIJ DE WIA
Volgend jaar blijven de private verzekeraars nog even buiten beeld bij de Regeling werkhervatting gedeeltelijk (WGA), arbeidsgeschikten onderdeel van de WIA (de nieuwe WAO). Zij gaan pas vanaf 2007 een rol spelen. Dat is er na lang onderhandelen tussen het kabinet en de coalitiefracties uitgekomen.

In 2006 kan de werkgever er dus voor kiezen het risico van gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid van zijn werknemers zelf te dragen (eigenrisicodrager te worden/blijven) of dit onder te brengen bij het UWV. Pas in 2007 komen de private verzekeraars in beeld waardoor er ook dan pas concurrentie tussen de verzekeraars en het UWV mogelijk zal zijn.
Daarom zal in de loop van volgend jaar weer de afweging gemaakt moeten worden wat nu het beste en voordeligste voor de onderneming in het nieuwe jaar (2007) is. Nu speelt alleen de keuze tussen eigenrisicodrager en het UWV, over een jaar komen daar diverse private verzekeraars (met al hun aanbiedingen) nog eens bij. Zorg ervoor dat er weloverwogen keuzes gemaakt worden!

VAKANTIEGELD DE DRUPPEL VOOR FAILLISSEMENT
Voor veel ondernemingen vormt het vakantiegeld de spreekwoordelijke druppel die tot een faillissement leidt. Voor eenvijfde van de ruim vierhonderd ondervraagde ondernemingen gaat deze vlieger op. Dat blijkt uit onderzoek van incassobureau Vesting Finance.

De zomermaanden zijn vaak de wat slappere maanden qua resultaten en de dubbele salariskosten vanwege het vakantiegeld vormen dan een onoverkomelijk obstakel. Het blijkt dat vooral mkb-ondernemingen - en dan met name in de dienstverlenende sector - met deze problemen te kampen hebben. Deze financiële problemen in de zomermaanden zijn te voorkomen door in de financiële planning in het najaar al met de betaling van het vakantiegeld in het voorjaar rekening te houden. Of door te laat of niet betalende klanten eerder aan hun jas te trekken. Want uit onderzoek van de Kamer van Koophandel Rotterdam bleek vorig jaar al een kwart van de faillissementen veroorzaakt door slecht betalingsgedrag onder bedrijven. En het één leidt weer tot het ander, want ondernemingen die nu het vakantiegeld hebben uitbetaald, zijn geneigd het betalen van hun openstaande nota's op te schorten.

NIEUWS ARCHIEF

  • Juli 2005
  • Juni 2005
  • Mei 2005
  • April 2005
  • Maart 2005

  •